DRP prva stran

drp

O drp | Novice | Stik | Kazalo strani

DRP prva stran

O DRP

Storitve

Rešitve

Projekti

Diskretna simulacija

Več o >>

O drp


Delta Coach.ing 4.0

Dr. Tomaž Perme v okviru Delta Akademije vodi program Delta Coach.ing 4.0 , kjer se ukvarjamo z naprednimi pristopi pri organizaciji proizvodnje in sprostitvi notranjega potenciala podjetij.

Več o programu je na spletni strani Delta Coach.ing 4.0 in na seznamu DLC.
Predstavitev drp

drp je ime domene, ki je nastala v trenutku, ko se je dr. Tomaž Perme odločil za samostojno poslovno pot. Ne glede na njeno razlago, ki se je spreminjala z razvojem poslovanja, želi postati pedvsem prepoznavna blagovna znamka na področju digitalnega razvoja in proizvodnje oziroma modeliranja in diskretne simulacije, kot podpore inženiringu in menedžmentu proizvodnih ter logističnih sistemov. To je bil tudi glavni izziv in spodbuda za samostojno pot ter predstavitev širši strokovni javnosti.


Vsebina predstavitve:Vizija

Postati prepoznaven ponudnik znanja, izkušenj, pa tudi rešitev in storitev na področju modeliranja in diskretne simulacije poslovnih, proizvodnih ter logističnih procesov in sistemov v Sloveniji in sosednjih pokrajinah.


Poslanstvo

V poslovnem, proizvodnem, razvojno-raziskovalnem in izobraževalnem okolju spodbujati modeliranje in diskretno simulacijo procesov ter sistemov, kot pomembno inženirsko in menedžersko orodje za zagotavljanje uspešnega poslovanja in trajnostnega razvoja.Cilji

  • Ponuditi znanje in izkušnje o modeliranju in diskretni simulaciji procesov in sistemov v obliki svetovanja, izobraževanja, izdelave raziskovalnih nalog, pilotnih in drugih projektov ter uvajanja diskretne simulacije v organizacije in družbe.
  • Seznaniti strokovno javnost z možnostmi in priložnostmi modeliranja in diskretne simulacije poslovnih, proizvodnih ter logističnih procesov in sistemov za doseganje in zagotavljanje operativne odličnosti, uspešnosti poslovanja in trajnostnega razvoja.
  • Posebno pozornost posvetiti modeliranju in diskretni simulaciji kot pomembni podpori načrtovanju, analizi, optimizaciji in vodenju toka materiala oziroma blaga ter vrednosti v proizvodnji, logistiki in preskrbovalni verigi.
  • Krepiti splošno zavest o pomenu modeliranja in diskretne simulacije, kot sodobnega inženirskega in menedžerskega orodja za podporo odločanju o ključnih vprašanjih načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadzora diskretnih procesov ter sistemov.
  • Predstaviti novosti, rezultate raziskav in razvoja ter sodobne tehnologije in orodja na področju modeliranja in diskretne simulacije.
  • Spodbujati učinkovito izmenjavo znanj in izkušenj o modeliranju in diskretni simulaciji med proizvodnimi in razvojnimi podjetji ter inštitucijami znanja, kot pogoj za uveljavitev modeliranja in diskretne simulacije v praksi.
  • Seznanjati širši javnost z zanimivostmi in novostmi na izbranih področjih avtomatizacije, informatizacije ter sodobnih tehnologij organiziranja in vodenja proizvodnje in logistike.


Kdo je dr. Tomaž Perme

Dr. Tomaž Perme je od leta 2006 samostojni podjetnik z osnovno usmeritvijo v raziskovanje, razvoj in svetovanje na področju proizvodne in notranje logistike. Njegove glavne pristojnosti so analiza, načrtovanje in optimizacija toka materiala oziroma blaga v proizvodnji in logistiki z analitičnimi orodji ter diskretno simulacijo.

Pri reviji IRT3000 je dejaven vse od njenega začetka, od leta 2007 pa je urednik področja avtomatizacija in informatizacija. Skrbi tudi za področje proizvodne in notranje logistiko ter načrtovanje in vodenje proizvodnje. Dejavno predstavlja revijo na različnih strokovnih in poslovnih dogodkih.

Svojo osnovno dejavnost dopolnjuje s pedagoškim in raziskovalnim delom na Fakulteti za management Koper kot visokošolski učitelj na področju managementa proizvajanja in pri projektu Model za tehnično in ekonomsko optimizacijo logističnega sistema.

V okviru svojih pristojnosti si prizadeva za boljši prenos znanja iz raziskovalno-razvojnega okolja v industrijo in izkušenj ter resničnih potreb in zahtev iz industrije v znanstveno-raziskovalno okolje. Še posebno pa si prizadeva za uveljavitev modeliranja in diskretne simulacije v inženirski in menedžerski praksi.

Poklicna pot

Dr. Tomaž Perme je po diplomi na tedanjem visokošolskem študiju na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani (1989, mentor profesor Janez Peklenik) in diplomi magistra strojniških znanosti (1993, mentor profesor Janez Peklenik) na isti fakulteti, nadaljeval podiplomski študij na Tehniški univerzi na Dunaju, kjer je leta 1999 promoviral v naziv doktorja tehniških znanosti (mentor profesor Peter Kopacek). Od leta 1989 do 2006 je bil zaposlen na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, najprej kot mladi raziskovalec nato pa kot asistent za področje Proizvodnih tehnologij in sistemov. Leta 2005 je bil izvoljen v naziv docenta za področje Strežnih in montažnih procesov in sistemov oziroma področje Izdelovalnih tehnologij in sistemov. Konec aprila 2006 je zapustil fakulteto in se junija 2006 samozaposlil kot zasebni raziskovalec. Od oktobra 2007 do februarja 2011 je bil delno zaposlen na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem kot visokošolski učitelj in raziskovalni sodelavec. Od novembra 2007 je osnovno zaposlen kot samostojni podjetnik. Od leta 2011 podegoško delo nadaljuje na Visoki gospodarski šoli v Celju pri predmetih Načrtovanje in vodenje proizvodnje ter Montaža in strega.Podatki

DRP RAZISKAVE IN RAZVOJ TEHNOLOGIJE PERME TOMAŽ, S. P.

Zgornje Gorje 22

4247 Zgornje Gorje


Davčna številka:

77033663

Pravni status:

Samostojni podjetnik posameznik s.p.

Občina:

Gorje

Upravna enota:

Radovljica

Dejavnost:

M 72.190 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA DRUGIH PODROČJIH NARAVOSLOVJA IN TEHNOLOGIJE

 

DRP rob
Sem član
Priporočam dogodek
Sodelujem z:
DRP Perme Tomaž, s. p.
Zgornje Gorje 22
4247 Zgornje Gorje
Tel.: 040 799 081
E-pošta:info@drp.si
DRP prva stran

prva stran | o avtorjih | pravna obvestila | kar tako | na vrh


2009 © DRP Perme Tomaž, s. p.